MENEMEN DENİNCE

2017-12-23 12:08:00

MENEMEN DENİNCE (Az Bakar mısınız?) YUMURTA yemeği geliyor akla Menemen denince. Hem kolay hem tatlı. Öylesine kanıksadık ki bazı olayları. ÜZERİNDE düşünesimiz bile gelmiyor. Bir Afganistanlı kızın (Çağdaş görünümlü, yüksek eğitimli ve Türkiye’de yaşayan) “Biz de sizin gibiydik bir süre önce.” dediğini yorumlayamıyoruz bile, ya da anlamak istemiyoruz. Bin kaç yüz yıl öncenin ‘burkalar’ altında kalmış yaşayışı içinde mahpus; müziksiz, sanatsız, tiyatrosuz ve sinemasız; tüm perdeleri çağdaş dünyaya kapalı kaldığından havasız ülkesi o kızın ‘biz’ dediği. ANIMSARIZ bir parça düşünsek: Şeriat düzeni ilan etmeye kalkışan ve kendilerine engel olmak isteyen Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilay’ı şehit eden gericilerin yarattığı irtica hareketini. Menemen seçilmişti sahne olarak. Çok partili yaşamın deneme yıllarıydı. Birincisi kapatılmak zorunda kalan (1924) bir partiden sonra biri daha kurulmuştu (12. 08. 1930) Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) muhalefet olarak. Serbest Cumhuriyet Fırkası’dı adı. Laikliği savunmak, Cumhuriyet’e ve devrimlerine bağlı kalmak koşuluyla kurulan parti, bazı çevreler tarafından şeriatçı emellere alet edilmek istendi. Kapatıldı başkanı Fethi Okyar tarafından. Bu kapatılış harekete geçirdi bir tarikatı. Nakşibendî tarikatından İbrahim Hoca ve Derviş Mehmet çekti Yeşil sancağı. Tarih 23. 12. 1930. Toplandı kara kalabalık. Karşılarında bir manga askerle Kubilay adlı bir yedek subay. Verdi başını ‘Laik Cumhuriyet’ için. Engel olmak isteyen iki bekçi daha can verdi ve Cumhuriyet’in ordusu harekete geçti. Öldürüldü iki elebaşı. Sıkıyönetim ilan edildi Balıkesir, Menemen, Manisa’da. Mustafa Fehmi Kubilay’ın şahadeti ü... Devamı

BİZ YERLİDEN YANAYIZ

2017-12-23 12:00:00

BİZ YERLİDEN YANAYIZ “BİR ÜLKE Kİ CAMİSİNDE TÜRKÇE EZAN OKUNUR/ KÖYLÜ ANLAR MANASINI NAMAZDAKİ DUANIN/ BİE ÜLKE Kİ MEKTEBİNDE TÜRKÇE KURAN OKUNUR/ KÜÇÜK BÜYÜK HERKES BİLİR BUYRUĞUNU HÜDA’NIN/ EY TÜRK OĞLU İŞTE SENİN ORASIDIR VATANIN// …BİR ÜLKE Kİ ÇARŞISINDA DÖNEN BÜTÜN SERMAYE/ SANATINA YOL GÖSTEREN  İLİMLE FEN TÜRK’ÜNDÜR/ ÇALIŞANLAR BİRBİRİNİ DAİM EDER HİMAYE/ TERSANELER, FABRİKALAR, VAPUR, TİREN TÜRK’ÜNDÜR/ EY TÜRK OĞLU İŞTE SENİN ORASIDIR VATANIN//” DİYEN Ziya Gökalp gibi biz yerliden yanayız:” Kutsal dinimize ve anadilimize saygıyla, sürekli artan üretimimizle, sanatımıza yol gösteren ilim ve fennimizle, kendi kurduğumuz Kamu İktisadi Kuruluşları’nı en başarılı bir biçimde yönetmemizle, öz mallarımızı bir mirasyedi havasıyla yabancılara peşkeş çekmeyen kapitülasyon düşmanı ya da kişilikli Lozan savunucusu tavrımızla biz yerliden yanayız.” demişim yıllar önce bir Yerli Malı Haftası için yazdığım yazıya başlarken. Bu yıl da 12-18 Aralık arasındaki Yerli Malı Haftası’nda da anımsayalım geçmişteki yerli malı tutkunluğumuzu. Atatürk’le başlayan o altın dönemi, o bağımsız dönemi, o onurlu kişilikli dönemi… EVET, biz yerliden yanayız: “…Ürettiğimiz ürünlerin yurdumuzdaki satış grafiklerini artırmak ve sonucunda bu ürünleri kaliteli dünya ürünleri haline getirip trendimizi yükselterek bunları da dış ülkelere satmak, ülkemizin sağlıklı döngüsünü sağlamamız için gereken en temel şarttır. Şayet bu şartı yerine getiremezsek 100 milyon dolarlık bir dış satım gelirinden vazgeçmemiz gerekmektedir. Bu da milyonlarca yurttaşımızın işini elinden a... Devamı